LinuxFanClub Wiki

Υπηρεσίες, Προγραμματισμός, Εκπαίδευση ..

User Tools

Site Tools


el:linux:debian:desktop:environment:gui

Γραφικό περιβάλλον

Σύνδεση - Αποσύνδεση - Τερματισμός

Για να Αποσυνδεθούμε από το Gnome ή το Kde και να ξαναδούμε την οθόνη εισόδου πηγαίνουμε στο μενού Επιφάνεια Εργασίας και επιλέγουμε Αποσύνδεση.

Αντίστοιχα επιλέγουμε Κλείσιμο για Τερματισμό / Επανεκκίνηση. Μπορεί επίσης να έχει αναγνωριστεί και ρυθμιστεί αυτόματα και ο τερματισμός από το κουμπί power του υπολογιστή μας. Δοκιμάστε και τις 2 μεθόδους. Εάν βλέπετε διαφορές στο τρόπο κλεισίματος ίσως δεν κλείνει εντελώς ομαλά από το κουμπάκι, οπότε δεν είναι καλό να το χρησιμοποιούμε. Εναλλακτικά, από την κονσόλα, για τερματισμό εκτελούμε (μπαίνουμε πρώτα ως υπερχρήστης).

su
shutdown -h 0

Για επανεκκίνηση

shutdown -r 0

Κατά την σύνδεσή μας μπορούμε να επιλέξουμε το περιβάλλον εργασίας στο οποίο θα ξεκινήσουμε (π.χ gnome ή kde) Επιλέξτε το από το μενού Συνεδρία.

Γρήγορη αντιγραφή - επικόλληση

Ανοίξτε από έναν κειμενογράφο ένα αρχείο ως απλός χρήστης (μην αποθηκεύσετε αλλαγές)για ασφάλεια π.χ.

gedit ~/.bash_history&
 1. Eπιλέξτε κάποιο κείμενο με το ποντίκι.
 2. Κάντε σύντομο κλικ κάπου στο τέλος του κειμένου. Προσοχή! Χωρίς να ξανασύρετε το ποντίκι
 3. Κάντε κλικ με το μεσαίο πλήκτρο.

Το μεσαίο πλήκτρο θα το χρησιμοποιείται συνέχεια για γρήγορη επικόλληση κειμένων όπως π.χ. εντολών και ρυθμίσεων από το παρόν εγχειρίδιο στον υπολογιστή σας

Περιήγηση στα αρχεία

Έχοντας δεδομένο ότι αρχικά έχετε εγκατεστημένο το περιβάλλον Gnome δείτε στην παρ. Περιήγηση αρχείων μέσω nautilus πως να ξεκινήσετε την περιήγηση στα αρχεία σας

Λίγα λόγια για τους ριζικούς φακέλους στο Linux

 • /bin : περιέχει εκτελέσιμα προγράμματα προσβάσιμα συνήθως από όλους τους χρήστες
 • /boot : περιέχει τα αρχεία και τις ρυθμίσεις για την εκκίνηση του Λειτουργικού σας
 • /cdrom : (αν υπάρχει) είναι πιθανόν σύνδεσμος σε άλλο φάκελο (π.χ. /media/cdrom) στον οποίο τοποθετούνται τα περιεχόμενα του cd/dvd δίσκου σας, όταν τον εισάγετε
 • /dev : κατάλογος με ειδικά αρχεία συσκευών (βλ. παρ.Συσκευές στο Linux
 • /etc : Αρχεία κειμένου με ρυθμίσεις για κάθε εφαρμογή ,υπηρεσιών κ.α. που υπάρχει στο λειτουργικό σας.
 • /home : Περιέχει τους φακέλους με τα προσωπικά αρχεία και ρυθμίσεις κάθε χρήστη. (Κάτι ανάλογο με το Documents And Settings στα Windows).
 • /lib : Περιέχει βιβλιοθήκες για εφαρμογές, οδηγούς συσκευών κτλ.
 • /media : Στους υποφακέλους του συνήθως προσαρτούμε περιεχόμενα αφαιρούμενων μέσων όπως cd/dvd, floppy και usb stick.
 • /mnt : Στους υποφακέλους του συνήθως προσαρτούμε περιεχόμενα κατατμήσεων μόνιμων αποθηκευτικών μέσων (π.χ ide και sata δίσκων)
 • /opt : Κενός φάκελος που προορίζεται για προεραιτικές εγκαταστάσεις λογισμικού (optional). Προτείνεται να τον χρησιμοποιούμε για το λογισμικό που τοποθετούμε χειρoκίνητα εμείς, χωρίς την χρήση του apt. (όπως εφαρμογές java)
 • /proc : Φάκελος που περιέχει εικονικά αρχεία κειμένου, για ευκολία εμφάνισης και αλλαγής, στις ρυθμίσεις του πυρήνα ενώ εκτελείται το λειτουργικό. (Π.χ εκτελέστε cat /proc/ide/drivers)
 • /root : Ο φάκελος με τα προσωπικά αρχεία και ρυθμίσεις του υπερχρήστη root
 • /sbin : περιέχει εκτελέσιμα προγράμματα συστήματος προσβάσιμα συνήθως μόνο από τον root
 • /selinux : Φάκελος που αφορά το σύστημα ασφαλείας selinux που ενσωματώθηκε τελευταία στην βασική εγκατάσταση του Debian (Νέα προσθήκη)
 • /tmp : Φάκελος με προσωρινά αρχεία. Μην δοκιμάσετε να διαγράψετε περιεχόμενα που δεν γνωρίζεται τι είναι, ενώ τρέχει το λειτουργικό. Χρησιμοποιείται συνεχώς.
 • /usr : Φάκελος που περιέχει τις εγκατεστημένες εφαρμογές στο linux (παρόμοιος με το Program Files των Windows, αλλά με πολύ καλύτερη δομή)
 • /var : Κατάλογος με μεταβλητά στοιχεία προγραμμάτων και υπηρεσιών (variable), π.χ. τα mail ενός mail server

Επίσης περιέχονται πιθανόν συνδέσμοι σε βασικά αρχεία εκκίνησης του λειτουργικού όπως initrd.img και vmlinuz

Εργασία με την γραφική εφαρμογή τερματικού

Από την γραφική εφαρμογή τερματικού του gnome (gnome-terminal) επιλέξτε Αρχείο και Άνοιγμα καρτέλας. Θα έχετε σχεδόν πάντα 2 καρτέλες ανοιχτές. Μία για τον απλό χρήστη και μία για τον υπερχρήστη root. Για να τις ξεχωρίζουμε μεταξύ τους ενώ είστε στην 2η καρτέλα επιλέξτε από το μενού Τερματικό/Ορισμός Τίτλου και βάλτε root.

Εργασία με απλό κειμενογράφο

Ο κειμενογράφος του gnome gedit αν και γυμνός από χαρακτηριστικά σε σχέση με άλλους (π.χ. kate) έχει επισύμανση σύνταξης για αρκετούς τύπους αρχείων. Εμείς θα εργαστούμε κυρίως με αρχεία ρυθμίσεων ή scripts εντολών. Για την πιο άνετη ανάγνωσή τους από το μενού του gedit επιλέξτε Προβολή / Λειτουργία Επισύμανσης/ Δέσμες ενεργειών / sh

Δημιουργία συντομεύσεων

Απλές συντομεύσεις

Κατά την αρχική εγκατάσταση του το Debian ρυθμίζεται να φορτώνει τον διαχειριστή παραθύρων Gnome. Αφού μπείτε στο γραφικό περιβάλλον πηγαίνετε :

 1. από το μενού Εφαρμογές στα Βοηθήματα
 2. κάντε δεξί κλικ στο τερματικό και επιλέξτε προσθήκη του εκκινητή στην επιφάνεια εργασίας. Αυτό θα δημιουργήσει μια συντόμευση για το τερματικό (κονσόλα) στην επιφάνεια εργασίας μας.
 3. Κάντε κλικ πάνω της στην συνέχεια για να ανοίξει μια κονσόλα.

Η συντόμευση θα μας χρειαστεί καθώς από την κονσόλα θα δουλεύουμε συνέχεια στο παρόν εγχειρίδιο.

Συντομεύσεις για εκτέλεση ως υπερχρήστης root

 1. Δημιουργήστε μια απλή συντόμευση όπως προηγουμένως στην επιφάνεια εργασίας π.χ. για την εφαρμογή gedit
 2. Κάντε δεξί κλικ πάνω στην συντόμευση και επιλέξτε Ιδιότητες
 3. Στην καρτέλα Βασικό αλλάξτε την ονομασία προσθέτωντας (ως root)
 4. Στην καρτέλα Εκκινητής βάλτε μονά εισαγωγικά στην εντολή και τις παραμέτρους της και προσθέστε πριν την εντολή gksu. Για παράδειγμα το gedit %U αλλάξτε το σε gksu 'gedit %U'

Θα δημιουργήσουμε άλλη μια για τον περιηγητή αρχείων nautilus πάλι ως υπερχρήστης.

 1. Κάνουμε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας και επιλέγουμε Δημιουργία Εκκινητή.
 2. Ορίστε όνομα Υπολογιστής (ως root)
 3. Στο πεδίο εντολή εισάγετε gksu nautilus
 4. Κάντε κλικ στο χωρίς εικονίδιο και επιλέξτε το εικονίδιο gnome-computer.png και πατήστε κλείσιμο
 5. Κάντε δεξί κλικ στην συντόμευση, επιλέξτε ιδιότητες και από την καρτέλα Εμβλήματα τσεκάρετε το Σημαντικό. Αυτό για να θυμάστε να είστε προσεκτικοί, αφού με έναν περιηγητή ως root έχετε πλήρεις δυνατότητες και άρα μπορείτε να κάνετε μεγάλη ζημιά.
el/linux/debian/desktop/environment/gui.txt · Last modified: Y/m/d H:i (external edit)